Visoka stručnost, individualni pristup i susretljivost prepoznata je od tisuća do sada pregledanih i liječenih pacijenata. Kvaliteti usluge doprinosi i vrlo ugodan i intiman ambijent ordinacije.

Ordinacija organizira i provodi dodatnu obradu i pretrage u suradnim zdravstvenim ustanovama za laboratorijsku, mikološku i patohistološku dijagnostiku.

Dr.med. Vesna Magdić-Jelavić, specijalist dermatologije i venerologije, nakon završene V gimnazije 1986. godine upisuje Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1992. godine na temu iz područja ginekologije. Tijekom 1995. godine radi u timu Hitne medicinske pomoći u Sisku.

Specializaciju iz dermatologije i venerologije započinje 1996. godine na Klinici za kožne i spolne bolesti Šalata, gdje i završava poslijediplomski studij.

Specijalistički ispit polaže 2001. godine i od tada nastavlja kontinuiranu edukaciju u Hrvatskoj te u inozemstvu, na brojnim međunarodnim kongresima i stručnim tečajevima.

Licencirana je od Hrvatske liječničke komore za samostalan rad kao specijalist za dermatologiju i venerologiju.

Članica je sljedećih stručnih društava:

HLK-Hrvatska liječnička komora, HDVD- Hrvatsko dermatovenerološko društvo, EADV- European Academy of Dermatology and Venereology, IDS- International Dermoscopy Society

Gdje se nalazimo?

Ordinacija za dermatologiju i venerologiju

Ulica kneza Trpimira 5a, 10410 Velika Gorica

Dr. med. Vesna Magdić-Jelavić, spec. dermatologije i venerologije